MRP LAW GROUP (54) putih3 copy

Managing Partner

Mirna Rahmaniar, S.H., M.H., CCD

Partner

Putri Kartika A, S.H., M.H.

Finance Associate

Onny Herlambang P., S.E.

Partner

Samuel DP Nainggolan, S.H., M.H.

Paralegal

Adelya Hiqmatul Maula, S.H.

Paralegal

Rizky Pratama Jawahir, S.H.